درباره مراکز داده ثامن

با رشد روز افزون تکنولوژی اطلاعات یا همان IT در دنیا، نیازمندی به مراکز سرویس دهنده در این حوزه بیش از پیش احساس می گردد. امروزه با همه گیر شدن مفهوم محاسبات ابری و برخط بودن سرویس ها نیاز به داشتن مراکز داده جزو جدا نشدنی سازمانها و مراکز خدماتی و حتی تولیدی می باشد. در این راستا بانک ها و موسسات مالی از پیشگامان خدمات دهی آنلاین بوده و سرویس دهی بدون وقفه به مشتریان را سرلوحه کار خود قرار داده اند. در این موسسات دو محور اصلی در حوزه IT قابل تعریف است. یک ذخیره اطلاعات مالی مشتریان و دوم ارائه سرویس بدون وقفه به ایشان. در چنین رویکردی وجود مکانهای امن و مطمئن جهت حصول این هدف بدیهی می نمایید. این مکان های امن و مطمئن جایی نیستند جز مراکز داده. در دنیای فناوری اطلاعات مراکز داده به عنوان صنعتی رو به رشد دارای قواعد و استانداردهای خاص خود بوده که به طور مداوم در حال ارتقاء و بهبود می باشند. موسسه اعتباری ثامن نیز همگام با پیشتازان این صنعت رویکرد مشابهی با ایشان در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباط داشته و دارد. از این رو و با توجه به رشد روزافزون سرویس های برخط این موسسه، رسیدن به استاندارد های جهانی در حوزه IT، امری ضروری و بدیهی است، که شرکت ثامن ارتباط عصر به عنوان متولی فن آوری اطلاعات و ارتباط موسسه اعتباری ثامن تمام تلاش و کوشش خود را جهت برپایی مراکز داده منطبق با استاندارد های جهانی به عنوان پیش نیاز سرویس دهی مطلوب، بکار بسته است.